Darmowa dostawa od 190,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

INFORMACJE O PROJEKCIE UE

 

Active Life Europe Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej zatytułowany: „Opracowanie nowego zaawansowanego urządzenia pomiarowo – diagnostycznego do akwizycji sygnałów biologicznych podczas różnych rodzajów treningu wysiłkowego oraz analizy i klasyfikacji stanu ćwiczącego na podstawie zebranych informacji.” Projekt Wnioskodawcy zakłada skonstruowanie prototypu urządzenia diagnostycznego do pomiaru oraz analizy najważniejszych paramentów mięśniowych. Rezultat projektu skierowany będzie m.in. do trenerów, fizjoterapeutów, a także osób, które amatorsko uprawiają sport. Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1059/20 Wartość projektu: 9 325 987,50 zł Wkład Funduszy Europejskich: 6 459 442,50 zł                        

Informujemy, że Active Life Europe Sp. z o.o. Sp.k. uzyskała dofinasowanie  na realizację projektu pn.: „ Opracowanie nowego zaawansowanego urządzenia pomiarowo – diagnostycznego do akwizycji sygnałów biologicznych podczas różnych rodzajów treningu wysiłkowego oraz analizy i klasyfikacji stanu ćwiczącego na podstawie zebranych informacji.” w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1059/20-00 z dnia 28.01.2021r.  

Cel projektu

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej  prototypu urządzenia diagnostycznego do pomiaru oraz analizy najważniejszych paramentów mięśniowych. Rezultat projektu skierowany będzie m.in. do trenerów, fizjoterapeutów, a także osób, które amatorsko uprawiają sport.

Zaplanowany harmonogram prac :

Termin realizacji: od 01.02.2021r. do  30.09.2023 r.  

Etap 1 – badania przemysłowe w zakresie zebrania i opracowania modeli referencyjnych, stanowiących wzorce rejestrowanych sygnałów poprzez określenie algorytmów, zgodnie z którymi powinny być prowadzone pomiary, badania czułości i tłumienności sygnału, zdefiniowanie warunków pomiarów oraz przygotowanie modeli sytuacyjnych dla całego urządzenia.  

Etap 2 – prace rozwojowe w zakresie badania technologii urządzenia diagnostyczno-pomiarowego poprzez opracowanie różnych modeli treningowych do testowania, opracowanie konkretnych aplikacji taśm Kinesio dla danych grup mięśniowych, analizę sygnału i wykonywanie próbnych pomiarów z wykorzystaniem prototypu oraz prowadzenie działań mających na celu zbudowanie architektury algorytmu do przetwarzania danych/ systemu obsługującego komunikację.  

Etap 3 – prace rozwojowe w zakresie weryfikacji prototypu urządzenia pomiarowo- diagnostycznego w symulowanych warunkach rzeczywistych, testowania prototypu z wykorzystaniem powstałych modeli treningowych, badania prawidłowości/ precyzji pomiaru parametrów urządzenia, a  także testowanie działania sygnału pomiarowego w połączeniu z impulsem mechanicznym oraz  prowadzenie działań optymalizacyjnych dotyczących elektroniki i algorytmu.  

Etap 4 – prace przedwdrożeniowe obejmujące m.in. działania mające na celu uzyskanie certyfikatów niezbędnych do skutecznego wprowadzenia produktu na rynek tj.: certyfikacja CE, klasa szczelności IP68, certyfikacja RoHs, zgłoszenie wyrobu medycznego; opracowanie strategii wejścia na wybrane perspektywiczne rynki zbytu, a także przygotowanie zgłoszenia wynalazku oraz zgłoszenia wzoru użytkowego przez rzecznika patentowego.  

Planowane efekty:

Rezultatem planowanych prac B+R będzie opracowanie wielomodułowego (3 moduły) urządzenia pomiarowo - diagnostycznego do rejestracji i analizy parametrów mięśniowych.

Urządzenie to pozwoli na bezinwazyjny pomiar reakcji mięśni na wysiłek, utrzymanie efektu terapii, śledzenie krzywej oscylacyjnej dotyczącej zmęczenia mięśnia.

 

Rozeznanie rynku 01-02-2023 28.02.2023.pdf

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 01-02-2023 (formularz oferty wzr).docx

Załącznik nr 2 do rozeznania rynku 01-02-2023.docx

Załącznik nr 3 do rozeznania rynku 01-02-2023.docx

 odpowiedzi na pytania do rozeznania rynku 1_02_2023

Informacja dot. wyników rozeznania rynku 1_02_2023

 

pixel